Kavel

Använde distansringar på kaveln för att få samma tjocklek på alla delar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *